Oymyakon vốn nổi tiếng là thị trấn lạnh nhất thế giới