Oregon

Thực vật biển giúp làm chậm quá trình axit hóa đại dương

Thực vật biển giúp làm chậm quá trình axit hóa đại dương

Kể từ sau cuộc Cách mạng công nghiệp, cacbon dioxit (CO2) trong không khí được hấp thụ vào nước biển khiến nồng độ axit trong nước biển tăng lên 30%. Độ pH của các đại dương trên toàn thế giới đã giảm từ 8,2 xuống còn 8,1 và dự kiến vẫn có thể giảm thêm 0,4 đơn vị nữa vào cuối thế kỷ này.