Oman

Những cú sốc văn hóa khiến du khách phải choáng

Những cú sốc văn hóa khiến du khách phải choáng

Người Mỹ rất cởi mở về vấn đề riêng tư, họ có thể sẵn sàng nói với người lạ rằng mình đã ly dị. Còn ở Canada, chỉ cần bạn có dấu hiệu muốn sang đường, tất cả các phương tiện đều dừng lại để nhường cho bạn.