Jérémie Mercier

Người cha của 62 đứa trẻ

Người cha của 62 đứa trẻ

GD&TĐ - Jérémie Mercier, một người đàn ông 38 tuổi, cũng được biết với tên “Papa” Jérémie (“Bố” Jérémie), có 62 người con. Những đứa trẻ này có cha mẹ chết hoặc bị bỏ rơi. Chúng được nuôi ăn, cấp quần áo mặc, được bảo vệ và trên hết là nhận được tình yêu thương.