John Tuấn Nguyễn bày tỏ sự yêu thương cho gia đình