IDC

Vì sao Việt Nam chưa có Apple Store?

Vì sao Việt Nam chưa có Apple Store?

Số lượng cửa hàng kinh doanh sản phẩm Apple chính hãng lẫn xách tay mọc lên như nấm, nhưng hiện chưa có Apple Store nào được mở tại Việt Nam.