Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Sớm đưa khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy đại học

Sớm đưa khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy đại học

GD&TĐ - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại kết luận phiên họp Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực (ngày 29/5), Theo đó, Thủ tướng đề nghị sớm đưa vào chương trình giảng dạy của các trường vấn đề khởi nghiệp một cách sâu sắc và thực tế hơn. Ươm mầm khởi nghiệp là một mục tiêu của đại học.