Hội đồng thẩm định đề thi

Thẩm định, biên tập đề thi năm 2018

Thẩm định, biên tập đề thi năm 2018

GD&TĐ - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, để đề thi trong ngân hàng câu hỏi thi của Sở GD&ĐT đảm bảo các yêu cầu theo quy định, Sở GD&ĐT Ninh Bình tổ chức thẩm định, biên tập đề thi đã thu nhận được từ các đơn vị.