Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

Hà Nội giảm được 17 Phó giám đốc Sở

Hà Nội giảm được 17 Phó giám đốc Sở

GD&TĐ - Theo kết quả đợt khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017, 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế được 3 đợt với 269 trường hợp; xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế.

Khoán xe công, dễ hay khó?

Khoán xe công, dễ hay khó?

Dự kiến cuối năm 2016, Hà Nội sẽ là một trong những địa phương đi đầu trên cả nước thực hiện khoán xe công, giảm lãng phí ở một số sở, ban ngành. Chủ trương này của Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ từ dư luận.