Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF)

Diễn đàn du học Pháp năm 2019

Diễn đàn du học Pháp năm 2019

GD&TĐ - Campus France Vietnam, bộ phận chuyên trách du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), sẽ tổ chức Diễn đàn  "Du học Pháp" năm 2019.