Hội nghị Khoa học và Đào tạo năm 2019 diễn ra tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM