Hồ bơi Hoàng Long

Toàn tỉnh Hậu Giang có 15 hồ bơi

Toàn tỉnh Hậu Giang có 15 hồ bơi

Hồ bơi Hoàng Long, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, với diện tích khoảng 350m2 vừa đưa vào hoạt động đã giúp nâng tổng số lượng hồ bơi toàn tỉnh là 15 hồ.