Họp lớp

Con ma hội thảo

Con ma hội thảo

GD&TĐ - Mãn làm chân loong toong tại văn phòng một trung tâm xúc tiến thương mại của Sở X. Mãn nhanh nhẹn, khôn nhưng không khéo nên đồng nghiệp trong cùng cơ quan chẳng mấy mặn mà với anh.