Học từ đọc sách

Học từ đọc sách “Đến Nhật Bản học về cuộc đời“

Học từ đọc sách “Đến Nhật Bản học về cuộc đời“

GD&TĐ - Đọc sách không phải là chỉ ngồi trốn vào một chỗ đuổi bắt từng con chữ, đắm chìm trong thế giới cảm xúc của nhà văn. Đọc sách còn là học tập, là trao đổi, chia sẻ những cảm xúc, những bài học thú vị từ nhà văn với bạn đọc và giữa bạn đọc với bạn đọc. Vì vậy, tôi muốn giới thiệu cuốn sách “Đến Nhật Bản học về cuộc đời” của nhà văn trẻ Lê Nguyễn Nhật Linh.