Học làm phụ huynh

Học làm phụ huynh

Học làm phụ huynh

GD&TĐ - Việc một số trường học thực hiện giờ dạy mở, mời phụ huynh đến tham gia một tiết học cùng con hay một số hoạt động của nhà trường cũng là một kênh để phụ huynh thấu hiểu hơn những áp lực của giáo viên, hình dung được những hoạt động trên lớp của con…