Hệ thống nước rửa tái chế nơi công cộng

Hệ thống nước rửa tái chế nơi công cộng

Hệ thống nước rửa tái chế nơi công cộng

GD&TĐ - Các kỹ sư tại Viện công nghệ liên bang Thụy Sĩ ở Zurich (ETH Zurich) đã xây dựng và thử nghiệm một trạm rửa tay độc lập đặt ở nơi công cộng cho người dân sử dụng. Họ hướng đến các quốc gia đang phát triển, hoặc các quốc gia đang thiếu nước sạch trầm trọng.