Hạnh phúc được là cộng tác viên thường xuyên

Hạnh phúc được là cộng tác viên thường xuyên

Hạnh phúc được là cộng tác viên thường xuyên

GD&TĐ - Không học giỏi văn, không được đào tạo về báo chí, tôi chỉ là người “ngoại đạo”, nhưng thật tình mà nói, từ khi cộng tác với Báo Giáo dục & Thời đại tôi mới thật sự được sống trong niềm đam mê của mình.