Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Cơ cấu lại giống lúa Thiên ưu 8

Hà Tĩnh: Cơ cấu lại giống lúa Thiên ưu 8

GD&TĐ - “Hai năm nay, tôi vẫn cất giống trong nhà, cứ đến vụ mùa là đưa ra gieo trồng không ngờ lại thắng lợi. Vụ Đông Xuân năm nay Thiên ưu 8 cho năng suất 3 tạ/sào so với giống lúa khác là vượt trội” -  anh Nguyễn Quảng (Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ.