Hôn nhân

Phật dạy 10 điểm vàng để hôn nhân trọn đời bền vững

Phật dạy 10 điểm vàng để hôn nhân trọn đời bền vững

Hôn nhân không phải là cái kết của tình yêu, mà hôn nhân chính là nơi chứng minh xem tình yêu đó đúng hay sai. Bởi vậy nên là vợ chồng đừng bao giờ nghĩ rằng đã cưới nhau về thì giờ là người của mình, có sống vô tâm đi thế nào chăng nữa thì cũng không sao cả.