Hoa Mộc Lan

Chân dung ba phụ nữ ảnh hưởng nhất lịch sử Trung Quốc

Chân dung ba phụ nữ ảnh hưởng nhất lịch sử Trung Quốc

Hoa Mộc Lan, Võ Tắc Thiên... là những phụ nữ nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Họ đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Cuộc đời của họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà làm phim khai thác và đưa lên màn ảnh.