HUFI thay đổi phương thức xét học bạ theo tổ hợp môn