Kì thi quốc gia 2015

Một kỳ thi hướng đến nhiều mục đích lớn

Một kỳ thi hướng đến nhiều mục đích lớn

GD&TĐ - Tiếp tục những ý kiến từ cơ sở, thầy giáo Nguyễn Đức Tuận từ huyện miền núi Hướng Hóa không chỉ ghi nhận Dự thảo kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo tốt các yếu tốt kỹ thuận đem đến thành công mà  còn nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của kỳ thi.