Kéo co ngồi

Đặc sắc trò kéo co ngồi

Đặc sắc trò kéo co ngồi

GD&TĐ - Vốn là một trò chơi dân gian được trình diễn vào dịp lễ hội của làng, mới đây nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ thuộc phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đã vinh dự được UNESCO ghi danh trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.