Ký ức buồn của nam sinh trường điện ảnh bị đánh ghen bằng axit