Kiến trúc sư

Đề xuất bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đối với kiến trúc sư

Đề xuất bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đối với kiến trúc sư

GD&TĐ - Dự thảo dự án Luật Kiến trúc quy định 3 đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề (CCHN) bao gồm: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc; Cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc và Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Ba nỗi lo khi xây nhà

Ba nỗi lo khi xây nhà

GD&TĐ - Cân nhắc yếu tố tài chính, lựa chọn vật liệu, thiết kế giúp gia chủ giảm bớt lo lắng khi xây dựng nhà.