Kiến kỹ sư

Kiến kỹ sư - công binh - bác sĩ

Kiến kỹ sư - công binh - bác sĩ

GD&TĐ - Phải cứu bạn bằng bất cứ giá nào! Luật đó đã giúp cho loài kiến này lập những kỳ công không ai có thể tưởng tượng được, không một loài động vật nào có thể thực hiện được…