Khởi tố hình sự

 Vụ việc của Khaisilk đã đủ dấu hiệu khởi tố hình sự hay chưa?

Vụ việc của Khaisilk đã đủ dấu hiệu khởi tố hình sự hay chưa?

GD&TĐ - Liên quan đến việc chủ thương hiệu Khải Silk thừa nhận nhập vải Trung Quốc từ 30 năm nay, sự việc này được đánh giá là vấn đề đạo đức kinh doanh và là hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè quốc tế vì thương hiệu Khaisilk đã đi khắp thế giới. Vậy vụ việc của Khaisilk đã đủ dấu hiệu khởi tố hình sự hay chưa?