Khô Hạn

Cộng đồng trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước

Cộng đồng trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước

GD&TĐ - Khan hiếm nước, biến đổi khí hậu, nhu cầu sản xuất nông nghiệp và kinh nghiệm của các nền kinh tế với việc quản lý nguồn nước, với canh tác nông nghiệp, tưới tiêu tiên tiến… Là những vấn đề “nóng” tại Hội thảo “Thách thức đối với an ninh lương thực và tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu trong khu vực APEC”.