Khai thác sao cho hiệu quả

Tài nguyên giáo dục mở: Khai thác sao cho hiệu quả

Tài nguyên giáo dục mở: Khai thác sao cho hiệu quả

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) trong kỷ nguyên 4.0 đang được giá cao về tính phổ quát rộng đến mọi người dân. Bất cứ ai cũng có thể sao chép, sử dụng, sửa đổi và chia sẻ một cách hợp pháp các tài liệu được phát hành theo một giấy phép mở. Chính vì những giá trị tích cực đó, TNGDM cần được xây dựng và phát triển để mọi người cùng hưởng lợi.