Kỹ sư phát triển phần mềm

Kỹ sư phát triển phần mềm có mức lương cao nhất trong ngành công nghệ

Kỹ sư phát triển phần mềm có mức lương cao nhất trong ngành công nghệ

GD&TĐ - Ngày 4/7, theo website tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks (Navigos Group) công bố báo cáo thị trường nhân lực ngành công nghệ 2019. Báo cáo thể hiện tổng quan nhu cầu tuyển dụng của ngành tính đến 6 tháng đầu năm thông qua dữ liệu đăng tuyển trên VietnamWorks và khảo sát nhân lực ngành công nghệ.