FaceTime

Cách ghi lại các cuộc gọi FaceTime trên iPhone và iPad

Cách ghi lại các cuộc gọi FaceTime trên iPhone và iPad

GD&TĐ - FaceTime là một trong những ứng dụng độc quyền xuất hiện trên các hệ điều hành macOS và iOS của Apple, giúp người dùng có thể liên lạc với người thân một cách dễ dàng.Nhưng làm thế nào để ghi lại các cuộc gọi FaceTime trên iPhone và iPad.