Dấu ấn riêng

Dấu ấn riêng góp vào thành quả chung

Dấu ấn riêng góp vào thành quả chung

GD&TĐ - Thành tựu ấn tượng của ngành GD năm học 2018 - 2019 là sự đóng góp của từng địa phương, là công sức, nỗ lực của thầy - trò. Mỗi nơi một điều kiện nhưng vượt lên tất cả, các thầy cô dành trọn tâm huyết của mình vào mỗi bài giảng. Những tiết học hay, mô hình sáng tạo ra đời tạo nên thương hiệu của mỗi cơ sở GD, từng địa phương góp vào thành công chung toàn ngành.