Dầu Giây

10 nhà thầu lớn nhất thế giới 2016

10 nhà thầu lớn nhất thế giới 2016

Theo Tạp chí Engineering News - Record (ENR), nếu như năm 2007 chỉ có 1 nhà thầu Trung Quốc được lọt vào danh sách 10 nhà thầu có doanh thu cao nhất thế giới, thì 8 năm sau, nhà thầu Trung Quốc đã chiếm một nửa danh sách này.