Dạy học tiếng Khmer

Sóc Trăng thực hiện tốt dạy học tiếng Khmer cho học sinh trong các trường phổ thông

Sóc Trăng thực hiện tốt dạy học tiếng Khmer cho học sinh trong các trường phổ thông

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng có  học sinh dân tộc thiểu số được huy động đến lớp là 91.557/261.781, chiếm tỷ lệ 34,98%. Với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số khá đông,  tỉnh luôn quan tâm và có nhiều chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc triển khai dạy học tiếng dân tộc thiểu số.