Dạy học ngoại ngữ cho học trò vùng biên

Dạy học ngoại ngữ cho học trò vùng biên: Xóa bỏ rào cản

Dạy học ngoại ngữ cho học trò vùng biên: Xóa bỏ rào cản

GD&TĐ - Trường Tiểu học Thanh Chăn, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên (Điện Biên) có khoảng 400 học sinh, trong đó chủ yếu con em đồng bào dân tộc Thái. Các em phải học cùng lúc 3 thứ tiếng (tiếng mẹ đẻ, tiếng phổ thông và tiếng Anh), ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Từ thực tế trên, thầy  Phạm Văn Quyền, giáo viên tiếng Anh đã ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp học sinh tự tin khi tiếp cận môn học này.

Tin tiêu điểm