Dạy học môn Lịch sử bằng thơ

Dạy học môn Lịch sử bằng.. thơ

Dạy học môn Lịch sử bằng.. thơ

GD&TĐ - Có thế nói môn Lịch sử là môn khoa học xã hội không thu hút được nhiều sự chú ý của học sinh hiện nay, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông,

Tin tiêu điểm