Dải Ngân hà

Thuyết tương đối tiếp tục được khẳng định

Thuyết tương đối tiếp tục được khẳng định

GD&TĐ - Lần đầu tiên, những quan sát do Kính viễn vọng cực lớn VLT (thuộc Tổ chức Nghiên cứu thiên văn châu Âu tại Nam Bán cầu ESO) thực hiện đã cho thấy những hiệu ứng được dự đoán bởi thuyết tương đối của Einstein xuất hiện trong chuyển động của một ngôi sao gần lỗ đen siêu nặng trong Dải Ngân hà.