DynaGen Initiative

Hành trình tìm kiếm những sinh viên đầu tiên của DynaGen Initiative

Hành trình tìm kiếm những sinh viên đầu tiên của DynaGen Initiative

GD&TĐ - Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên – DynaGen Initiative là một chương trình lớn và dài hạn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng và phối hợp triển khai cùng Báo Giáo dục&Thời đại (Bộ Giáo dục&Đào tạo) và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

DynaGen Initiative chính thức nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/03

DynaGen Initiative chính thức nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/03

GD&TĐ - Chính thức ra mắt tại họp báo ngày 26/02/2019, DynaGen Initiative - Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên do Quỹ Vì tầm vóc Việt phối hợp với Báo Giáo dục&Thời đại, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên triển khai đã sẵn sàng đến với giai đoạn nhận hồ sơ đăng ký của các bạn sinh viên từ ngày 15/09/2019 đến 17h00 ngày 29/04/2019.