Duy Nhân

Hai tờ vé số xé nát tình thâm

Hai tờ vé số xé nát tình thâm

Được tòa tuyên thắng kiện 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt, Tuấn xin chia lại cho người anh em kết nghĩa bị thua kiện 1 tờ. Hành động nghĩa hiệp của Tuấn được HĐXX và những người dự khán phiên tòa ca ngợi nhưng tình anh em thì không thể trở lại như xưa

Tin tiêu điểm