Du học sinh Việt tại Pháp

Gửi người đi du học: Được gì, mất gì?

Gửi người đi du học: Được gì, mất gì?

Một nước kém hoặc đang phát triển muốn đào tạo nhân tài đương nhiên phải gửi người đi du học ở các nước tiên tiến. Đó là chủ trương cần thiết, không cần bàn mà lẽ ra phải thực hiện từ lâu, vì chỉ bằng cách đó mới có hy vọng mau đuổi kịp được các nước…