Du Khách

Sản phẩm du lịch - nhìn sang nước bạn

Sản phẩm du lịch - nhìn sang nước bạn

GD&TĐ - Trong năm 2019 này, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón 18 triệu lượt khách, tăng 2,4 triệu lượt so với năm 2018. Doanh thu từ ngành du lịch khoảng 700 nghìn tỉ đồng. Đây là con số đáng mừng. Trong khi đó, Thái Lan, một nước cũng nằm ở Đông Nam Á, điều kiện địa lý tự nhiên và danh lam thắng cảnh không hơn gì nước ta nhưng năm 2018, đất nước này đón tới 38 triệu lượt khách quốc tế.

Tin tiêu điểm