Danh họa

Danh họa Leonardo da Vinci mắc hội chứng ADHD?

Danh họa Leonardo da Vinci mắc hội chứng ADHD?

GD&TĐ - Nghiên cứu các giai thoại, câu chuyện về cuộc đời của Leonardo da Vinci, đồng thời xem xét những kiệt tác chưa hoàn chỉnh của ông, một số nhà khoa học cho rằng ông mắc hội chứng tăng động thiếu tập trung (ADHD). Sự thật như thế nào?