Giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế

Giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế

Giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế

GD&TĐ - Việt Nam được nhận định là 1 trong 5 quốc gia xả chất thải nhựa nhiều nhất, với khoảng 1,8 triệu tấn ra môi trường mỗi năm. Thói quen sử dụng đồ nhựa đã ảnh hưởng tới môi trường và đặc biệt là sức khỏe con người.