Giải pháp tài chính trong tự chủ đại học

Giải pháp tài chính  trong tự chủ đại học

Giải pháp tài chính trong tự chủ đại học

GD&TĐ - Thực hiện được tự chủ tài chính sẽ giúp các cơ sở giáo dục ĐH khai thác, phát huy tốt các nguồn lực phục vụ cho sự tồn tại, phát triển của cơ sở giáo dục ĐH qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín của nhà trường.