Giới hạn của con người

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

GD&TĐ - Nhiều nghiên cứu trước cho thấy, loài ong có thể nhận biết số 0 và làm các phép toán cơ bản.