Giáo viên chủ động học tiếng dân tộc

Giáo viên chủ động học tiếng dân tộc

Giáo viên chủ động học tiếng dân tộc

GD&TĐ - Tại một số địa phương, đối tượng học sinh là dân tộc Khmer, Hoa thường gặp khó khăn do hạn chế nhất định về khả năng sử dụng tiếng Việt. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, nhiều thầy cô giáo người Kinh chủ động học tiếng dân tộc để giao tiếp với học sinh và giảng dạy đạt hiệu quả…