Giá thuê nhà không thay đổi suốt 500 năm

Giá thuê nhà không thay đổi suốt 500 năm

Giá thuê nhà không thay đổi suốt 500 năm

GD&TĐ - Cho đến nay, điều kiện để được sống ở ngôi nhà này cũng như cách nay 500 năm: Phải là người Công giáo, phải sống ít nhất hai năm ở Augsburg và nghèo khổ nhưng không mắc nợ nần.