Gia Cát Lượng

Vì sao Gia Cát Lượng tình nguyện cưới nữ nhân xấu bậc nhất lịch sử Trung Quốc?

Vì sao Gia Cát Lượng tình nguyện cưới nữ nhân xấu bậc nhất lịch sử Trung Quốc?

Gia Cát Lượng là đề tài nghiên cứu chuyên sâu của rất nhiều thế hệ học giả Trung Quốc cũng như Thế giới. Ngay cả chuyện tại sao Gia Cát Lượng tài hoa lỗi lạc, phong nhã hơn người lại chịu cưới một Hoàng Nguyệt Anh với nhan sắc xếp trong nhóm… “Ngũ xú Trung Hoa” cũng là thứ khiến thiên hạ tranh cãi bao thế kỉ qua.