GV phổ thông

 Giảm định mức tiết dạy

Giảm định mức tiết dạy

GD&TĐ - Hỏi: Tổ Phó trường THPT có được giảm định mức tiết dạy không. Ngoài ra, tôi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi của trường. Vậy tôi có được giảm định mức hoặc quy đổi ra tiết dạy trên lớp hay không? Nguyễn Lan (lan***@gmail.com)

Chế độ kiêm nhiệm?

Chế độ kiêm nhiệm?

GD&TĐ - Hỏi: Nếu GV chủ nhiệm dạy tiểu học, kiêm nhiệm ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn. Vậy tôi có được giảm số tiết dạy đồng thời cả nhiệm vụ là GV chủ nhiệm và ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn hay không? Nguyễn Thị Yên (yen***@gmail.com)