GIZ

Đào tạo Quản lý nhà kho theo tiêu chuẩn 5S

Đào tạo Quản lý nhà kho theo tiêu chuẩn 5S

GD&TĐ - “Bố trí xưởng thực hành và Quản lý nhà kho” là khóa đào tạo của hợp phần “Hỗ trợ các Trung tâm xuất sắc về Đào tạo nghề” thuộc chương trình hợp tác phát triển Việt – Đức về Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (GIZ), được thực hiện tại HVCT.